You are currently viewing Jak mě mniši inspirovali v porozumění práci

Jak mě mniši inspirovali v porozumění práci

Ora et Labora - Modli se a pracuj:

Výzkum soudobých benediktínských klášterů zásadně ovlivnil můj život. Kontakt s kláštery mi pomohl nacházet klid sama v sobě. Zároveň mě naučil pobývat v kostelech, kde jsem se dříve cítila nepatřičně. Dnes pro mě kostely znamenají důležitý přístav. Přestože nejsem křesťanka, stále se ráda občas účastním mše svaté (samozřejmě bez přijímání sušenky aka těla Kristova). Leckdy během ní nacházím inspiraci a hlavně klidnou praxi vnímání tady a teď.

Náš výzkum se zaměřoval na morální ekonomie klášterů. Zabýval se tedy otázkami, jak se v každodenních praxích klášterů odráží jejich propojení duchovna a práce, které už je obtisknuté do ústřední myšlenky benediktínských klášterů vyjádřené slovy Modli se a pracuj. Benediktínské porozumění práci je mi teď cenou inspirací, když se teď ve své tvorbě sama zabývám otázkami, jaký význam a místo v mém životě práce má a co mi může přinášet.

Poslání a péče

Významným aspektem Ora et Labora je nacházení modlitby v práci. Vnímání jejího duchovního rozměru, který může nabývat podoby kontaktu s Bohem stejně jako sama se sebou (a tedy i se svou duchovní podstatou). Práce je nedílnou součástí naplňování našeho poslání a bytí. Zároveň naše práce slouží a pomáhá ostatním. Je naším přínosem pro lidskou společnost stejně jako pro všechen život na zemi a zemi samotnou. Práce tedy zahrnuje péči – o nás samotné, o ostatní, o zemi, po které kráčíme. Práce nás může sytit, naplňovat energií a radostí.

Může to znít jako velké a asbtraktní slova. Poslání a péče. Pro mě to znamená, že skrze svou práci rostu, realizuju se a zároveň dělám něco, co mi většinu času přináší hlubokou radost. Při své tvorbě cítím, že se mi dostává příležitosti projevovat svá nadání. Zároveň se soustředím na laskavý a pečující nádech tvorby. Kladu si otázky, jak svou tvorbou mohu někomu pomoci a zda se skrze svou práci spolupodílím na vytváření světa, ve kterém chci žít.

A jak to máš s prací Ty?

To všechno může práce být. Zní to naprosto překrásně. Teď přichází na řadu ty náročnější otázky:

Já vím, že chci, aby práce v mém životě byla naplněním, nikoliv dřinou. Benediktínské porozumění práce v sobě nesu jako zásadní inspiraci pro mé vlastní směřování. Chci s radostí objevovat všechna kouzla, která práce mému životu nabízí.